+39 349 2114075 info@barakasafarikenya.com
+39 349 2114075 info@barakasafarikenya.com

Tag

offerte

Volo aereo da Malindi

SAFARI MASAI MARA DA WATAMU

scopri di più
3 giorni e 2 notti
Watamu/Malindi
Watamu/Malindi
Max People : 7 per Jeep

Parchi: MASAI MARA

Classico 3 giorni

SAFARI AMBOSELI E TSAVO EST

scopri di più
3gg e 2 notti
Watamu/Malindi
Watamu/Malindi
Max People : 7 per Jeep

Parchi: TSAVO EAST e AMBOSELI

Volo aereo da Malindi

SAFARI MASAI MARA

scopri di più
2 giorni e 1 notte
Watamu / Malindi
Watamu / Malindi
Max People : 7 per Jeep

Parchi: MASAI MARA

Classico 2 Giorni

SAFARI TSAVO EAST

scopri di più
2gg e 1 notte
Watamu/Malindi
Watamu/Malindi
Max People : 7 per Jeep

Parchi: TSAVO EAST